Blog księgowy

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

                   Do najczęściej wymienianych przyczyn zawieszenia działalności gospodarczej należą sezonowość lub zła sytuacja finansowa firmy.   Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  mogą ją zawiesić,  zgodnie z wprowadzonym 30 kwietnia 2018 – Prawem Przedsiębiorców, na czas określony lub nieokreślony (inaczej firmy wpisane do KRS okres max do 24 […]

Czytaj więcej

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.

      Sejm uchwalił przepisy wprowadzające tzw. mały ZUS  dla firm generujących niskie przychody.   Z tego rozwiązania będą mogły korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł).   Składki na ubezpieczenie społeczne u tych podatników będą obniżone, naliczane proporcjonalnie do przychodu. […]

Czytaj więcej

JPK na żądanie urzędu od 1 lipca 2018 r.

                 Wraz z początkiem roku 2018 mikroprzedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem przekazywania do urzędu skarbowego plików JPK VAT.   Od 1 lipca 2018 muszą przedstawić na żądanie US również inne pliki JPK.     Obowiązek generowania plików JPK innych niż JPK_VAT posiadają jedynie przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencje w formie […]

Czytaj więcej

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS – online.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że nie zalegasz z opłacaniem składek na dzień wydania zaświadczenia.   Nawet drobne zaległości mogą być powodem, odmowy jego wydania.   By uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w  opłacaniu składek ZUS bez wizyty w urzędzie, konieczne jest posiadanie profilu na Platformie Usług Elektronicznych  (PUE).   Po zalogowaniu się do profilu […]

Czytaj więcej

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez internet !

  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości można już uzyskać drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie.   Przedsiębiorca może złożyć wniosek oraz odebrać zaświadczenie korzystając z portalu biznes.gov.pl.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:   https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/proc_751-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach   Zapraszamy do lektury 🙂

Czytaj więcej

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2018

              W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy lub zakończenia okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się tzw ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ustalając wysokość ekwiwalentu pieniężnego posługujemy się tzw współczynnikiem urlopowym. Jest on ustalany na każdy rok kalendarzowy i służy do wyliczania ekwiwalentu, także za urlop przeniesiony z poprzedniego roku.   […]

Czytaj więcej

E-zwolnienia lekarskie zamiast papierowych od 1 lipca 2018 r.

  Od 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która  wprowadza obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci elektronicznej.   Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy będą wystawiane w systemie informatycznym ZUS, gdzie są zgromadzone dane pacjenta, pracodawcy, płatnika składek oraz jego rodziny.    […]

Czytaj więcej

Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 r.

              Od 01 stycznia 2018 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 2100 zł brutto. Pracownik jednak nie dostanie na rękę całej kwoty 2100 zł. Od kwoty brutto muszą zostać potrącone : podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne.   Samo wynagrodzenie to zaledwie 60 proc. wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia pracownika. […]

Czytaj więcej

 Składki ZUS przedsiębiorców w 2018r.

W 2018 r. zmieniły się kwoty składek ZUS dla przedsiębiorców. Od stycznia 2018 wzrasta wartość bazowa, od której naliczane są składki ZUS dla przedsiębiorców i muszą się oni liczyć z podwyżką kwot o ok 5 % w porównaniu z bieżącym rokiem.     RENTOWE – 213,26 zł CHOROBOWE – 65,31 zł WYPADKOWE – 47,98 zł […]

Czytaj więcej

Obowiązek weryfikacji podatnika VAT

  Sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT to dziś elementarna konieczność. Jeżeli firma dokona zakupu i odliczy podatek VAT od kontrahenta niezarejestrowanego  jako podatnik VAT czynny, urząd może to odliczenie zakwestionować i nałożyć 100 % sankcję z tytułu nieuprawnionego zawyżenia podatku do odliczenia. Może to również zostać uznane jako próba wyłudzenia podatku VAT.    Podobnie jest […]

Czytaj więcej