Kasy fiskalne – nowe oznaczenia literowe dla stawek VAT !

Kasy fiskalne – nowe oznaczenia literowe dla stawek VAT !

                1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).  Zgodnie z nim zmieniły się zasady oznaczania stawek podatku dla wszystkich urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r. […]

Czytaj więcej

Do 31 maja obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne

Do 31 maja obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne

               Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).                 Zgodnie z nim od 1 maja 2019 każdy przedsiębiorca powinien zapoznawać zatrudniane osoby, zanim rozpoczną u […]

Czytaj więcej

Ulga na złe długi od 01.01.2019 r.

Ulga na złe długi od 01.01.2019 r.

                 Od 1 stycznia na mocy ustawy z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) został skrócony termin rozliczania ulgi na złe długi z 150 dni na 90 dni.         […]

Czytaj więcej

Nowy termin wyboru formy opodatkowania !

Nowy termin wyboru formy opodatkowania !

                    Od nowego roku- 2019 r. ulegnie zmianie termin złożenia zawiadomienia o wyborze podatku liniowego oraz tzw. ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania na dany rok podatkowy.              Będą one składane do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął […]

Czytaj więcej

Koszty leasingu w 2019 r.

Koszty leasingu w 2019 r.

         Auta osobowe droższe niż 150 tys. zł  – kosztem uzyskania przychodu będzie tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne).   Na starych zasadach można będzie zaliczać w koszty umowy zawarte do końca 2018 roku. […]

Czytaj więcej

Użytkowanie firmowych i prywatnych samochodów osobowych w 2019 r.

Użytkowanie firmowych i prywatnych samochodów osobowych w 2019 r.

              Rok 2019 niesie ze sobą wiele zmian podatkowych. Pojawią się również nowe przepisy dotyczące aut firmowych oraz prywatnych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.   Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.   W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie do celów firmowych (m.in.  ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków […]

Czytaj więcej

CIT – osoby prawne – zmiany w 2019 r

CIT – osoby prawne – zmiany w 2019 r

                  Od nowego roku zmieni się wysokość stawki podatku CIT z 15 % na 9 %.  Zmiana ta dotyczyć będzie jedynie małych podatników (przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln ero) i rozpoczynających prowadzenie działalności.               Zaliczki przy zastosowaniu niższej […]

Czytaj więcej

Prawo pracy – zmiany od 2019 – wynagrodzenie 

Prawo pracy – zmiany od 2019 – wynagrodzenie 

         Zmiany jakie wejdą w życie od stycznia 2019 r :     Wzrost płacy minimalnej do 2 250,00 zł. brutto.    Podstawową forma wypłaty wynagrodzenia będzie przelew bankowy .          Pracownik będzie mógł pobierać wypłatę do rąk własnych, jedynie po złożeniu stosownego wniosku. Jeśli go nie złoży, pracodawca będzie […]

Czytaj więcej

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

                   Do najczęściej wymienianych przyczyn zawieszenia działalności gospodarczej należą sezonowość lub zła sytuacja finansowa firmy.   Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  mogą ją zawiesić,  zgodnie z wprowadzonym 30 kwietnia 2018 – Prawem Przedsiębiorców, na czas określony lub nieokreślony (inaczej firmy wpisane do KRS okres max do 24 […]

Czytaj więcej

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.

      Sejm uchwalił przepisy wprowadzające tzw. mały ZUS  dla firm generujących niskie przychody.   Z tego rozwiązania będą mogły korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł).   Składki na ubezpieczenie społeczne u tych podatników będą obniżone, naliczane proporcjonalnie do przychodu. […]

Czytaj więcej